Skifte for Laust Pedersen Munch - 1810

Skifte i højere opløsning (3,5 MB)

Skiftet er efter min ane nr. 186 Laust Pedersen Munch

252.
Registrerings Forretning
efter Fæstehuusmand Laust Pedersen i Skovsgaard Skovhuus
#               #

Anno 1810 den 16 November mødte Skifteforvalteren med
Fuldmægtig Schaldemose, tilligemed Vitterligheds og Vurde-
ringsmændene Soren Sparre og Villas Jensen begge af Skiellerup-
udj [udi] Skovsgaard Skovhuus i bemælte Skiellerup Sogn, for at fore-
tage Registrering og Vurdering efter afdode [afdøde] Huusmand Laust Peder-
sen til paafolgende Skifte og Deling imellem Enken og hendes med
den afdoide avlede Born [Børn], nemlig 1. Søn Peder 19 Aar, 2 en D [Ditto: Søn]:
3 Christen 17 Aar. 3 en Datter Berthe 15 Aar 4. 1 Søn Jens 10 Aar
5 en Søn Christen 9 Aar, 6 en Datter Karen 6 Aar. 7 en Datter
Johanne 4 Aar, 8 en Datter Kirsten 1 Aar. Enken var tilstæde
og paa Bornenes Vegne blev tilkaldt Gaardmand Soren Greve af
Skiellerup i hvis samtlige hos og Overværelse blev Registret og
Vurderet saaledes:                                               Transp: [Transport]

et Fyrskab
en Fyr Kiste
en Rød Mands Trøje
en gl. hvid Vadmels D. [Ditto]
et pr. D. Buxer
et pr. Blaae D.
4 Blaalerreds Skiorter
Eet Opslaget Sæn-
gested:
1 Blaa Olmerdugs Overdy-
ne
1 hvid D D.
3 smaa Hovedpuder
1 pr. Blaargarns Lagner
#
1 Jern Pand
1 Jld Klem [ildklemme] og Skovl
1 Jern Gryd
2r
3.
2

1
1
4

1.

10
8
2.
2.

1
1.
2
2
2

4
24
2


3
  1 Jern Bilæger Kakelovn
en Kaaber Kedel
et Stue Uhr
1 Hiulbaar
1 Skovl og Greeb
Nogle Tøjer
1 Øxe
#
1 Blaket Koe
6 Faar a 3r [rigsdaler]
Mere forefandtes ikke und-
tagen Enken og Børnenes
Ubetydelige og ringe Gang-
Klæder, og Enken forsikrede
ikke at være mere Eiende
Da de ere Fattige Folk
Det Registrede og Vur
derede beløber
20
9
3.


3
1

40
18138.


2
5
1.8
1.8

Enken anmeldte at være Skyldig til Hr. Blegvad paa Skovsgaard
30r [rigsdaler] og til Søren Greve i Skiellerup 40r. Da ingen havde
videre at fremme, blev denne Forretning udsadt til nærmere bestem-
mende Tid, og med Underskrivt bekræftet.
Datum ut supra. [dato som ovenfor skrevet] Paa Skifteforvalterens Vegne
Søren Greve                                                    Schaldemose
                                   Som Vitterligheds og Vurdegs Mænd
                                   Søren Sparre Vildlas Jensøn

Kilde: Skifteprotokol, B49D-127 folie 252a - Randers amt, Skjellerup sogn, Onsild herred